Nový školský rok je opäť tu a my sme spustili nábor do florbalovej školy. Pozývame všetky deti od 5 rokov, ktoré sa chcú baviť florbalom.

Pravidelné tréningy budú prebiehať ako tradične v ŠH na ZŠ Komenského v Čadci. Registrácia a všetky potrebné info na REGISTRÁCIA, následne je potrebné priniesť prihlášku (nájdeš na webe) na prvý tréning 28.9.2022 od 15:30 do 17:00.

Vo florbalovej škole vytvárame zázemie pre mladé florbalové nádeje. Hravou formou im posúvame naše získané skúsenosti v tomto krásnom športe a bavíme sa florbalom. Ako (bývalí aj) aktívni hráči posúvame ďalej naše zozbierané skúsenosti a vedomosti často hravou formou vedených tréningov a sústredení. Ako licencovaní tréneri a rozhodcovia deťom pomáhame osvojiť si florbalové pravidlá ale i zdravú chuť víťaziť.