VENUJTE ICH KLUBU, PRE VAŠE DETI

AJ MY POTREBUJEME 2%

Venujte ich nášmu klubu, aby sme si mohli dovoliť lepšie športové zázemie.

 • zastrešujeme hráčov od prípravky až po seniorov
 • zabezpečujeme vybavenie na tréningy a zápasy
 • vedieme vlastnú florbalovú školu pre deti a mládež
 • aktívne pracujeme s mládežou a zapájame ju do chodu klubu
 • spolupodieľame sa na florbalových aktivitách v meste aj mimo neho
 • disponuje vyškolenými trénermi s licenciami a skúsenosťami

V priloženom tlačive nájdete už predvyplnené polia, ktoré stačí doplniť vašimi údajmi.

Tlačivo odovzdajte spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa našim trénerom počas tréningov, po dohode aj mimo času tréningov.

AKO POUKÁZAŤ VAŠE 2%

Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V časti VII treba zaškrtnúť, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely §50.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu.
 3. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu vytlačte si tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (STIAHNETE TU). Do Vyhlásenia vypíšte svoje údaje. V riadku 12 je suma z riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane z príjmu (čo dostanete od zamestnávateľa). Do riadku 13 sa vypočíta suma ma vo výške 2% z riadku 12, zaokrúhlená na centy dole.
 4. Posledný termín pre zamestnancov pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (spolu s potvrdením) je 30.4.2024. Potvrdenie aj vyhlásenie je potrebné poslať na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete tu.
 5. Tlačivo odovzdajte spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa našim trénerom počas tréningov, po dohode aj mimo času tréningov. Doručenie na daňový úrad vykoná štatutár klubu Devils Čadca.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba, resp. máte aj iné príjmy než len zo zamestnania, tak je potrebné, aby ste v rámci svojho daňového priznania (XIII. oddiel) vyhlásili, že poukazujete svoje 2 % v prospech Devils Čadca. Dátum na podanie daňového priznania je 31.3.2024. V tomto prípade žiadne Potvrdenie ani Vyhlásenie na daňový úrad neposielate.

Údaje Devils Čadca, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

názov: Devils Čadca
právna forma: občianske združenie
sídlo: Chalupkova 158/20, Čadca 022 04
IČO: 55174051

Právnická osoba

U daňovníka – právnickej osoby v daňovom priznaní pre právnické osoby – v časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, aby ste poskytli svoj podiel z dane v prospech Devils Čadca sú nasledovné:

názov: Devils Čadca
právna forma: občianske združenie
sídlo: Chalupkova 158/20, Čadca 022 04
IČO: 55174051

Ďakujeme za Vašu podporu!